کلاس های آنلاین رشته انسانی پایه یازدهم

کلیه کلاس های پایه یازدهم رشته  انسانی  از این پس در این اتاق  تدریس خواهد شد   دانش آموز عزیز…

57
رایگان!

کلاس های آنلاین رشته تجربی 1 پایه یازدهم

کلیه کلاس های پایه یازدهم رشته تجربی 1  از این پس در این اتاق  تدریس خواهد شد   دانش آموز…

59
رایگان!

کلاس های آنلاین رشته تجربی2 پایه یازدهم

کلیه کلاس های پایه یازدهم رشته تجربی 2  از این پس در این اتاق  تدریس خواهد شد   دانش آموز…

66
رایگان!

کلاس های آنلاین رشته ریاضی پایه یازدهم

کلیه کلاس های پایه دهم رشته ریاضی  از این پس در این اتاق  تدریس خواهد شد   دانش آموز عزیز…

68
رایگان!