مدرسه نمونه دولتی آذری  در سال 1381 تاسیس گردید است اسن مدرسه دارای خوابگاه شبانه روزی جهت اقامت  دانش آموزان روستایی می باشد.رشته های تحصیلی این مدرسه ،تجربی  رساضی و انشانی در پایه های  دهم،یازدهم و دوازدهم است

این مدرسه  هر ساله چندین دانش آموز رتبه های زیر 1000 در رشته های  پزشکی،دندانپزشکی،داروسازی ،رشته های مهندسی  ونیز بیشترین  قبولی دانشگاه فرهنگیان  در بین دبیرستان های استان را دارد.

دانش آموزان در المیپیادهای و مسابقات  آزمایشگاهی  و فرهنگی و هنری و جشنواره های حضور فعال دارند و رتبه های استانی  و کشوری متعددی را کسب میکنند